AutoÅström Oy:n arvonnan säännöt 1.3.-31.5.2021

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää AutoÅström Oy Kallisenkaarre 5, 90400 Oulu. www.autoastrom.fi

 2. Osallistumisoikeus

Arvontaan saavat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua AutoÅström Oy:n työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista. Arvontaan osallistuminen edellyttää suoramarkkinointiluvan antamista.

3. Arvonta-aika ja osallistuminen arvontaan 

Arvontaan voi osallistua 1.3. – 31.5.2021. Arvontaan voi osallistua täyttämällä arvontalomakkeen toimipisteissämme. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä osallistumisajan päättymisen jälkeen. Osallistuja voi koska tahansa peruuttaa arvonnan yhteydessä antamansa suoramarkkinointiluvan. 

4. Palkinnot, palkinnon arvonta ja toimittaminen sekä voittajien julkistus

Arvonnassa arvotaan kaikkien koko arvonta-aikana 1.3.-31.5.2021 osallistuneiden kesken Fiat Grande Punto vm 2008 henkilöauto. Arvonta suoritetaan 1.6.2021 ja voittajaan ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Palkinnon noutamisesta sovitaan tapauskohtaisesti voittajan kanssa.

Palkinnon arvo on 3000,00 €. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinto arvotaan kaikkien arvonnassa sääntöjen mukaisesti osallistuneiden kesken. Tiedot tarkistetaan ennen voittajien julkistusta. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon sisällä arvonnan päättymisestä, arvotaan tilalle uusi voittaja.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja mahdolliset kommentit arvonnan voittoa koskien missä tahansa mediassa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Lisäksi palkinnon voittajan nimeä ja mahdollista kommenttia arvonnan voittoa koskien voidaan käyttää markkinoinnissa ilman erillistä suostumusta ja korvausta.

 5. Rekisteritiedot 

Arvontaan osallistumisen yhteydessä kerätään osallistujan sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Arvontaan osallistumista varten annettuja henkilötietoja käsitellään arvontaa koskevissa säännöissä esitetyllä tavalla. Tietosuojalainsäädännön mukainen tietosuojaseloste on luettavissa sivuillamme: https://www.autoastrom.fi/tietosuojaseloste/.

Osallistujat antavat arvontaan osallistuessaan AutoÅström:lle suostumuksen lähettää osallistujalle markkinointimateriaalia sähköisesti. Sähköistä markkinointia varten annettuja henkilötietoja käsitellään asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. 

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa AutoÅström:n kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa AutoÅström:n myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. AutoÅström:llä ei ole vastuuta haitasta, joka johtuu arvontaan rekisteröitymisestä ja on ilmoitettu puutteelliset yhteystiedot. 

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. Järjestäjällä on oikeus korvata osallistujan valitsema palkintotuote vastaavalla tuotteella.

 7. Facebookin ja Instagramin vastuuvapaus 

Arvonta ei ole millään tavoin Facebookin ja Instagramin hallinnoima. 

8. Muut ehdot 

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä ja AutoÅström:n niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. AutoÅström pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli arvontaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, AutoÅström ei ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

9. Sääntöjen vastainen osallistuminen 

Jos AutoÅström:llä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, on AutoÅström:llä oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen arvontaan sekä evätä palkinto. AutoÅström ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli AutoÅström:llä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, AutoÅström voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot.

10. Yhteydenotot 

AutoÅström:n keskus 0400 309 400.

info@autoastrom.fi